Læger

 

 

Morten

Læge Morten Bondo Christensen (f. 1967)

Speciallæge i almen medicin

 • Læge fra Århus Universitet 1995
 • PhD i Almen Medicin 2001
 • Speciallæge i Almen Medicin 2005
 • Praktiserende læge 2005

Medlem af:

 • Den almindelige danske Lægeforening
 • Praktiserende Lægers Organisation
 • Dansk selskab for Almen Medicin

Overenskomst med sygesikringen: Morten er i praksis mandag, tirsdag og fredag. Morten har fire børn. Han er PhD og speciallæge i almen medicin og er ved siden af praksis bl.a. ansat som seniorforsker ved Forskningsenheden for Almen Medicin, Århus Universitet og som praksisudviklingskonsulent ved Region Midtjylland.

  Henrik

Læge Henrik Ovesen (f. 1966)

Speciallæge i almen medicin

 • Læge fra Århus Universitet 1996
 • Speciallæge i Almen Medicin 2004
 • Praktiserende læge 2005

Medlem af:

 • Den almindelige danske Lægeforening
 • Praktiserende Lægers Organisation
 • Dansk selskab for Almen Medicin

Overenskomst med sygesikringen: Henrik er i praksis mandag til torsdag. Henrik har tre døtre. Udover at arbejde som speciallæge i almen medicin, arbejder Henrik som censor i almen medicin og som sagkyndig ved “patienterstatningen”.

 

Hanne

Læge Hanne Heje (f. 1963)

Speciallæge i almen medicin

 • Læge fra Århus Universitet 1990
 • Speciallæge i Almen Medicin 1998
 • Praktiserende læge 2005
 • PhD i Almen Medicin 2006

Medlem af:

 • Den almindelige danske Lægeforening
 • Praktiserende Lægers Organisation
 • Dansk selskab for Almen Medicin

Overenskomst med sygesikringen: Hanne er i praksis tirsdag, onsdag og fredag. Hanne har tre sønner. Ved siden af arbejdet i praksis er Hanne censor og underviser på specialeuddannelsen i almen medicin. Hanne er herudover praksiskonsulent på Gynækologisk Afdeling på Skejby Sygehus.

 

laura sort hvid

Læge Laura Hansted (f. 1980)

Speciallæge i almen medicin

 • Læge fra Århus Universitet 2007
 •  Speciallæge i almen medicin 2016
 •  Praktiserende læge 2016

Medlem af:

 • Den almindelige danske lægeforening
 • Praktiserende Lægers Organisation
 • Dansk selskab for Almen Medicin.

Overenskomst med sygesikringen: Laura er i praksis mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Laura har tre børn.

 

Marie-Louise

Læge Marie-Louise Sjøhart Lund.

Marie-Louise er speciallæge i almen medicin og arbejder typisk i klinikken  mandag, onsdag, torsdag og fredag.

 

Jette

Læge Jette Mortensen

Jette Mortensen er speciallæge i almen medicin. Jette varetager alle former for konsultation. Hun er i klinikken mandag, tirsdag, onsdag og fredag.

 

Kristian sep18

Læge Kristian Grønbæk-Toftegaard

Kristian er under uddannelse som speciallæge i almen medicin. Kristian er ansat i klinikken til august 2021. Kristian foretager alle former for konsultation og modtager supervision efter behov.

 

Maria

Læge Maria Schriver

Maria er uddannet læge i 2011 og er i sidste del af sin speciallægeuddanelse i almen medicin. Maria foretager alle former for konsultation og modtager supervision ved behov.

 

Marlene

Læge Marlene Skovgaard

Marlene er uddannet læge i 2014. Hun er ansat i klinikken som led i sin uddannelse som speciallæge i almen medicin. Marlene foretager konsultation under supervision.

 

Thea

Læge Thea Unger Pistor-Riebold

Thea er uddannet læge. Hun er ansat i klinikken som led i sin uddannelse som speciallæge i almen medicin. Thea foretager konsultation under supervision.

 

For at nedsætte vores ventetider i klinikken, har vi i perioder 4 faste virkarlæger, som du kan møde i vores praksis

vikarbillede

Dennis Schou Graversen

Lene Maria Ørts Clemmensen

Bente Kjær Lyngsøe

Jonas Fynboe Ebert