Læger

 

 

Morten

Læge Morten Bondo Christensen (f. 1967)

Speciallæge i almen medicin

 • Læge fra Århus Universitet 1995
 • PhD i Almen Medicin 2001
 • Speciallæge i Almen Medicin 2005
 • Praktiserende læge 2005

Medlem af:

 • Den almindelige danske Lægeforening
 • Praktiserende Lægers Organisation
 • Dansk selskab for Almen Medicin

Overenskomst med sygesikringen: Morten er i praksis mandag, tirsdag og fredag. Morten har fire børn. Han er PhD og speciallæge i almen medicin og er ved siden af praksis bl.a. ansat som seniorforsker ved Forskningsenheden for Almen Medicin, Århus Universitet og som praksisudviklingskonsulent ved Region Midtjylland.

  Henrik

Læge Henrik Ovesen (f. 1966)

Speciallæge i almen medicin

 • Læge fra Århus Universitet 1996
 • Speciallæge i Almen Medicin 2004
 • Praktiserende læge 2005

Medlem af:

 • Den almindelige danske Lægeforening
 • Praktiserende Lægers Organisation
 • Dansk selskab for Almen Medicin

Overenskomst med sygesikringen: Henrik er i praksis mandag til torsdag. Henrik har tre døtre. Udover at arbejde som speciallæge i almen medicin, arbejder Henrik som censor i almen medicin og som sagkyndig ved “patienterstatningen”.

 

Hanne

Læge Hanne Heje (f. 1963)

Speciallæge i almen medicin

 • Læge fra Århus Universitet 1990
 • Speciallæge i Almen Medicin 1998
 • Praktiserende læge 2005
 • PhD i Almen Medicin 2006

Medlem af:

 • Den almindelige danske Lægeforening
 • Praktiserende Lægers Organisation
 • Dansk selskab for Almen Medicin

Overenskomst med sygesikringen: Hanne er i praksis tirsdag, onsdag og fredag. Hanne har tre sønner. Ved siden af arbejdet i praksis er Hanne censor og underviser på specialeuddannelsen i almen medicin. Hanne er herudover praksiskonsulent på Gynækologisk Afdeling på Skejby Sygehus.

 

laura sort hvid

Læge Laura Hansted (f. 1980)

Speciallæge i almen medicin

 • Læge fra Århus Universitet 2007
 •  Speciallæge i almen medicin 2016
 •  Praktiserende læge 2016

Medlem af:

 • Den almindelige danske lægeforening
 • Praktiserende Lægers Organisation
 • Dansk selskab for Almen Medicin.

Overenskomst med sygesikringen: Laura er i praksis mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Laura har tre børn.

 

Helle Therese maj 2019

Læge Helle Therese Kirkegaard

Helle er speciallæge i almen medicin og arbejder i klinikken tirsdag, onsdag og torsdag.  Helle varetager alle former for konsultationer.

Helle er ansat i klinikken indtil foråret 2020

 

Marie-Louise

Læge Marie-Louise Sjøhart Lund.

Marie-Louise er speciallæge i almen medicin og arbejder typisk i klinikken  mandag, onsdag, torsdag og fredag.

Marie-Louise er aktuelt på barsel og forventes tilbage i klinikken foråret 2020.

 

Kristian sep18

Læge Kristian Grønbæk-Toftegaard

Kristian er under uddannelse som speciallæge i almen medicin. Kristian er ansat i klinikken til august 2021. Kristian foretager alle former for konsultation og modtager supervision efter behov.

 

Kathrine

Læge Kathrine Bohn Faldborg

Kathrine er uddannet læge. Hun er ansat i klinikken som led i sin uddannelse. Kathrine foretager konsultation under supervision. Kathrine er ansat i klinikken til 31.07.20.

 

For at nedsætte vores ventetider i klinikken, har vi i perioder 4 faste virkarlæger, som du kan møde i vores praksis

 

vikarbillede

Dennis Schou Graversen

Lene Maria Ørts Clemmensen

Bente Kjær Lyngsøe

Jonas Fynboe Ebert